1. نام استاد : محمد مهدی مقدم

    معرفی و رزومه استاد

    رفتارشناس کاربران فضاهای مجازی
    مدیریت و گسترش دهنده شبکه های اجتماعی
    طراح کمپین های آنلاین و دیجیتال مارکتینگ
    مشاور و مدرس در حوزه سوشيال مدياها