1. نام استاد : جعفر حائری نسب

    معرفی و رزومه استاد

    مدرس زبان عربی در سازمان حج و زیارت